Payrolling

Hoe werkt het payroll-principe?
Door u geworven medewerkers komen formeel onder contract
te staan bij TOP teamwork. Het arbeidscontract, de salarisadministratie en
de betaling van uw nieuwe medewerkers (welke wij wekelijks verlonen) wordt
geheel door ons verzorgd. U blijft in de praktijk het aanspreekpunt en de leidinggevende.

Een payrollcontract is een volwaardig arbeidscontract, Fase 1 en 2 is een contract waarin
een uitzendbeding is opgenomen, en kan tot 130 werkweken duren. Dit betekend dat de
opdrachtgever gedurende Fase 1 en 2 de opdracht altijd tussentijds kan opzeggen.

Waarom kan payroll voor U interessant zijn?

Voordelen
  U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn.
  U betaalt een vast tarief en ontvangt wekelijks één factuur.
    Zo heeft U een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten.
  Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst,
   diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering
   en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvang U niet meer.
  Uw financiële administratie wordt hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waarmee U direct
   een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.
  Voor Uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op
   een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.